Ako pracujeme

01

ANALÝZA KAMPANÍ

Prejdeme všetky vaše bežiace kampane, vypichneme ich chyby a navrhneme možné riešenia. Upozorníme tiež na možnosti PPC systémov, ktoré nevyužívate a utekajú vám preto tržby.

02

NÁVRH KAMPANIA

Pripravíme vám podrobnú ponuku, kde navrhneme, ktoré systémy sú pre vaše potreby najdôležitejšie a najprínosnejšie. Tiež odporučíme kredit, ktorý vám prinesie očakávané výsledky

03

TVORBA KAMPANIA

Na základe odsúhlaseného plánu vám vytvoríme všetky kampane

04

OPTIMALIZÁCIA A ROZVOJ KAMPANÍ

Základom úspešných kampaní je správna optimalizácia. Kampane najskôr vytvoríme a následne ich spravujeme tak, aby ich výsledky boli mesiac čo mesiac lepšie

05

REPORT A VYHODNOTENIE

Na konci každého mesiaca vám zašleme detailný report so štatistikami všetkých bežiacich kampaní