Spôsoby ako ušetriť peniaze na reklame na Facebooku

Zpět na přehled článků
Daniel Demeš
22.02.2022

1. Sledujte důležité metriky

Nejprve se zaměříme na metriky, které pomáhají vyhodnotit výkonnost bez ohledu na typ kampaně. Zde jsou základní metriky, které je třeba sledovat.

Zjistěte, kolik utrácíte za dosah cílového publika: Cost Per Thousand Impressions

Chcete-li vědět, kolik utrácíte za dosah cílového publika, můžete to zjistit pomocí metriky CPM (cost per thousand impressions) v Ads Manageru. Tato metrika ukazuje, kolik utrácíte za každých 1 000 impresí. V průběhu času vám může pomoci posoudit, zda reklamy nadále přinášejí výsledky za přiměřené náklady.

CPM a další základní metriky naleznete tak, že otevřete aplikaci Ads Manager a v nabídce sloupců vyberete možnost “Performance and clicks”. Potom vyberte časové období, které chcete vyhodnotit, a posunutím se dolů vyhledejte kampaň, kterou chcete zkontrolovat.

Případně si vytvořte vlastní sloupce kliknutím na Customize Columns. Potom přidejte CPM a další, abyste mohli efektivněji najít metriky, které jsou pro vaši kampaň důležité.

Jaké je tedy „dobré“ CPM na Facebooku? Obecně platí, že CPM pro cíle kampaní v top funnelu, jako je dosah nebo povědomí o značce, bývají mnohem nižší než pro cíle v bottom funnelu jako je generování leadů či konverze.

Chcete-li určit, zda je CPM vaší kampaně dobré, porovnejte jej s vlastními minulými výsledky. V Ads Manageru klikněte na Reports a ze seznamu metrik vyberte CPM. Potom změňte zobrazení na graf trendů, abyste viděli jak se CPM měnilo v průběhu času.

Pokud je vaše kampaň relativně nová, můžete ji místo toho porovnat s jinou kampaní. Vyberte si kampaně, které chcete přidat do přehledu a prohlédněte si srovnání CPM, abyste získali lepší představu o tom, co je to pro vás stále rentabilní hodnota.

Pravidelná kontrola jak často se reklamy zobrazují žádanému publiku: Frequency

Získávání množství zobrazení je skvělé, protože to znamená, že reklamy jsou úspěšné a dostavují tím prostor před konkurencí. Je však důležité ujistit se, že zda oslovují jedinečné uživatele a nezobrazují se stále stejným lidem. V přehledech Správce reklam můžete zaškrtnout políčko Frequency, abyste to měli pod kontrolou.

Jaká je ideální frekvence vaší kampaně? Cíle frekvence se liší v závislosti na cíleném publiku, značce a cílech. Přirozeně, pokud je vaše firma relativně nová nebo je-li kampaň určena pro krátké časové období, měla by se reklama doručovat intenzívněji. Naopak, měli byste se zaměřit na nižší frekvenci, pokud je vaše značka již dobře zavedená nebo vedete-li obzvláště delší časovou kampaň.

Při kontrole reportu o frekvenci se ujistěte, že v průběhu času nedochází k výrazným změnám. Dramaticky zvýšená frekvence kampaně může vyvolat negativní zpětnou vazbu, která by mohla ohrozit výkonnost celé kampaně.

Zjistěte, jak často lidé klikají: Click-Through Rate

Zatímco CPM a frekvence jsou skvělé pro vyhodnocení doručování reklamy, musíte sledovat i míru prokliku (CTR), abyste zjistili, zda kampaň generuje kliknutí v míře, kterou očekáváte. Pomocí této metriky můžete zjistit, zda se cílové publikum reaguje a zda je vůbec relevantní.

Jaké CTR je „dobré“? Podle WordStream je na Facebooku dobrá hodnota CTR 2%. Ale podobně jako CPM, i CTR závisí na cíli vaší kampaně. Kampaně s cíli v top funnelu, jako je například dosah, mají obecně nízké CTR, protože nejsou určeny pro kliknutí. Není to jejich primární cíl. Naopak, více konverznější typové kampaně by měly mít vyšší CTR.

Přestože 2 % je směrodatná hodnota, je důležité mít na paměti vlastní klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Pomocí přehledu v Ads Manager můžete zjistit, jak se CTR měnil v průběhu času. Ignorujte denní poklesy a výkyvy a soustřeďte se na větší časová rozpětí.

Zjistěte, jaké jsou náklady na proklik: Cost Per Click

Zatímco CPM nám reflektuje kolik vynakládáme na doručení reklam, cena za proklik (CPC) ukazuje, kolik vynakládáme na přilákání návštěvníků na webové stránky. V roce 2021 byla podle WordStream průměrná CPC na Facebooku 0,97 USD, což je cca 20 Kč. Jasně, že v ČR to bude na zhruba poloviční úrovni.

Celkovou CPC si můžete prohlédnout za libovolné časové období v Ads manageru nebo si ji můžete zobrazit v průběhu času v Reportech. Pokud je vaše CPC výrazně vyšší než benchmark hodnota v zemi nebo pokud má stoupající tendenci bez náznaků zastavení, možná budete muset přehodnotit nabídku, kreativu nebo copy.

Měřte až „dokonce“: Conversion rate

Pokud na webovou stránku přivádíte návštěvnost je důležité zohledňovat hlavně míru konverze vstupní stránky. Pokud je průměr pro vaši stránku obzvlášť nízký, textace nemusí rezonovat s publikem nebo jejich user-experience může být neuspokojivý.

Jaký je dobrý konverzní poměr pro vaši vstupní stránku na Facebooku? Podle Unbounce je průměrná míra konverze vstupní stránky v různých odvětvích přibližně 4 %. V případě eshopů se míra konverze v průměru blíží 2,8 %, uvádí společnost Smart Insights.

Pro výpočet míry konverze vstupní stránky použijte nástroj třetí strany, například Google Analytics. Vyhledejte své kampaně v Acquisition a zjistěte jak si jednotlivé kampaně vedou.

2. Plán pro monitorování reklamního účtu

Když chcete ze svých kampaní získat co nejlepší výsledky, je lákavé neustále kontrolovat Správce reklam. Chcete přece identifikovat situaci a odhalit problémy s výkonem dříve, než se vymknou zpod kontroly.

Ale je zde jedna věc. Pokud nevedete jednodenní kampaň, hodinová (nebo dokonce denní) kontrola reklam na Facebooku pravděpodobně nezlepší vaše výsledky. Když kontrolujete svůj účet tak často, příliš se soustředíte na drobné problémy, které se vyřeší samy. Většina z nich neodráží větší trendy, takže nestojí za to, abyste jim věnovali čas.

Namísto neustálého otevírání Ads Manager během dne se rozhodněte pro plán údržby účtu a kontroly aktivních kampaní. Takto můžete svůj čas trávit rozumně a vyhnete se rozptylování zbytečnými úkoly zprávy.

Jaký je tedy správný harmonogram údržby reklamních účtů na Facebooku? Po nastavení automatických pravidel pro základní správu kampaní (jak je popsáno dále v tomto článku) byste měli být schopni omezit manuální kontrolu reklamního účtu na jedenkrát týdně. Případně budete moci omezit manuální kontroly na jednou za měsíc, abyste ušetřili ještě více času.

 

Začněte výběrem jednoho dne v týdnu pro manuální správu účtů. Budete-li se držet stejného dne každý týden, měli byste si vytvořit jakýsi pattern pro usnadnění identifikace problémů s výkonem nebo doručením. Pokud například výkon obvykle stoupá v sobotu a po víkendu klesá, přijdete na to, že klesající trendy v pondělí jsou normální.

3. Tvorba pravidel pro automatizaci správy kampaní

Bez ohledu na to, jak moc byste chtěli ušetřit čas na správu reklamy na Facebooku, možná si kladete otázku, jak reálné jsou týdenní nebo měsíční kontroly. Přirozeně, můžete se obávat, že výdaje by mohly prudce stoupnout nebo výkonnost by mohla klesnout, dokud nebudete dávat pozor. Chcete-li, aby vaše kampaně mezi údržbovými kontrolami fungovaly bez problémů, nastavte pro svůj reklamní účet automatická pravidla.

Automatická pravidla pro výkonnost

Ve Správci reklam klepněte na menu Rules a vyberte Custom rule. Potom vyberte podmínky. Můžete například vytvořit pravidlo, které se spustí, když:

  • Výsledky kampaně klesnou pod určitou hranici
  • Náklady na výsledek se stanou příliš nízké
  • Návratnost výdajů na reklamu (ROAS) se stane příliš nízkou
  • Frekvence se stane příliš vysokou

Potom si vyberte, či chcete, aby Ads Manager vypínala kampaň, reklamní sadu nebo reklamu, když se pravidlo uplatní, Či chcete raději dostat e-mail, abyste se mohli roozhodnout sami. Například můžete chtít upozornění, když se frekvence zvýší příliš vysoko, aby ste to mohli jít manuálně prekontrolovat.

Pokud však náklady na výsledek překročí určitou hodnotu, možná budete chtít reklamní sadu ihned vypnout. Při vytváření pravidel souvisejících s útratami Facebook automaticky doporučuje přidat limit na počet impresí, abyste zajistili automatizaci kampaní, které již ukončily fázi učení.

Automatická pravidla pro škálování

Když se kampaně dostanou do svého stádia a začnou přinášet optimální výsledky, můžete místo toho automatizovat škálování. Začněte nastavením podmínek. Například můžete chtít škálovat kampaň na Facebooku, když dosáhne určité hranice ROAS.

Potom si vyberte, o kolik chcete zvýšit denní nebo lifetime rozpočet. Obecně platí, že reklamní kampaně na Facebooku obvykle dosahují nejlepších výsledků, pokud je škálujete konzervativně. Jinými slovy, namísto zdvojnásobení rozpočtu každou hodinu zkuste zvýšit rozpočet o 10 % nebo 15 % každý den.

Threshold můžete kdykoli upravit, změnit způsob uplatňování pravidel nebo je vypnout či zapnout. Přejděte do menu Rules a klikněte na Manage rules a jednotlivá pravidla můžete upravovat.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů můžete efektivně analyzovat své reklamy na Facebooku a automatizovat základní údržbu kampaní. Díky všemu ušetřenému času se můžete soustředit na strategičtější úkoly – například na důkladnější research, psaní účinnějších copy a vytváření lepších nabídek pro vytvoření ještě úspěšnějších reklamních kampaní na Facebooku.