Google automaticky rozšiřuje cílení vašich reklam o podobná publika. Jak mu to zakázat?

Zpět na přehled článků
Martina Stloukalová
31.01.2020

Pokud jste již někdy vyzkoušeli kampaň v obsahové síti Google Ads, pak jistě víte, že v ní snadno můžete zasáhnout velký počet uživatelů, avšak často vám tato kampaň přinese jen velmi málo konverzí a výsledky se výrazně liší od vašeho očekávání i přesto, že jste zvolili užší cílení podle záměru kampaně.

Jedno nepříjemné překvapení vás však může potkat také v případě, že jste vybrali pro svou kampaň publika uživatelů, kteří s vašimi produkty či službami již přišli do styku, tedy klasický remarketing. Máte zacíleno na dostatečně úzká publika, na vyloučená publika jste také nezapomněli, jak je tedy možné, že jste téměř prodělali kalhoty a konverze žádné?

Napadlo vás někdy, že za to může rozšířené cílení, které je v kampani, potažmo v reklamní sestavě, nastaveno jako výchozí, a vy jste si ho vůbec nemuseli všimnout?

Google tímto rozšířením slibuje hledání podobného publika tomu vašemu a větší zásah a tím také více konverzí. První část svého slibu plní dokonale, ostatně důkaz vidíte přímo ve vaší kampani. Ovšem s výsledky tohoto rozšíření přichází hořké zklamání.

KDE A JAK VYPNOUT ROZŠÍŘENÉ CÍLENÍ PŘI NASTAVOVÁNÍ KAMPANĚ?

Poté, co při tvorbě nové kampaně zvolíte standardní obsahovou kampaň, se v druhém kroku dostanete k nastavení reklamní sestavy. Ať už přidáte vlastní publika, publika podle zájmů, témata či jiné cílení na obsah, je potřeba rozkliknout kolonku „Rozšířené cílení“.

Jakmile ji rozkliknete, zobrazí se vám defaultní hodnota posunutá o jeden dílek vpravo a odhadovaný týdenní rozšířený zásah. Tuto hodnotu tedy vypněte.

Ještě jedno důležité upozornění! Dokud nemáte vybrána žádná publika či cílení na obsah, tato hodnota je zašedlá a nelze s ní hýbat. Vždy se tedy na rozšířené cílení zaměřte až poté, co zvolíte konkrétní cílení, abyste na něj následně nezapomněli.

KDE A JAK VYPNOUT ROZŠÍŘENÉ CÍLENÍ V BĚŽÍCÍ KAMPANI?

Znáte to. Kampaň zacílíte například na ty uživatele, kteří vaše webové stránky navštívili, dokonce toto publikum ještě více zúžíte na konkrétní kategorii produktů, současně vyloučíte ty, kteří u vás nakoupili, ale po pár dnech na vás v takto nastavené kampani vyskočí stovky či tisíce prokliků bez jediné konverze. Nevěřícně procházíte nastavení kampaně, několikrát kontrolujete zacílená a vyloučená publika, chybu však nikde nevidíte. 

Kam se tedy ihned po kontrole zacílených a vyloučených publik v kampani podívat?

Klikněte na reklamní sestavu, v našem případě nazvanou „Všichni 7“ a poté na tlačítko „Upravit cílení reklamní sestavy“.

V sekci Nastavení se vám pak odkryje ono tajemství, které hledáte.

Jednoduše tedy rozšířené cílení vypněte a reklamní sestavu uložte.

Často se na toto nastavení zapomíná zejména při tvorbě remarketingové kampaně, kdy jste přesvědčeni, že jste cílením na vámi vytvořená publika zásah dostatečně zúžili.

Pokud budete novou kampaň nastavovat v Google Ads Editoru, je o to více pravděpodobné, že rozšířené cílení přehlédnete. Jakmile tedy vyberete publika, témata či jakékoliv jiné cílení, mějte na paměti, že je třeba na něj v nastavení reklamní sestavy mrknout. Opět je jako výchozí hodnota nastavena 1. úroveň. 

Radíme ji tedy vypnout. Doposud jsme se nesetkali se skutečností, že by tato volba přinesla byť jen uspokojivé výsledky.