Neplýtváte rozpočtem na příliš obecná klíčová slova? To vám prozradí vaše konkurence.

Zpět na přehled článků
Martina Stloukalová
12.05.2020

Jak si vedete v PPC kampaních ve srovnání s konkurencí? Kde víc přitlačit s nabídkou nebo rozpočtem a jak si poradit s vyladěním klíčových slov? Na to se podíváme v Google Ads v sekci Statistiky aukcí.

Na začátek je potřeba upozornit, že data s ohledem na konkurenci lze sledovat pouze ve vyhledávací síti a v Nákupech a nevypovídají nic o nastavení kampaní a reklam ostatních inzerentů. Údaje pouze poskytují informace z aukcí, kterých se vaše reklamy zúčastnily spolu s uvedenou konkurencí, přičemž nastavení kampaní mohou být odlišná.

Podívejme se na jednotlivé statistiky, které máme k dispozici pro srovnání kampaní v Nákupech. Zvolíme konkrétní kampaň a časové období a v levém sloupci klikneme na sekci Statistiky aukcí. 


Zde se nám zobrazí metriky:

 • Podíl zobrazení
 • Míra překrytí
 • Podíl s vítězným hodnocením

Podíl zobrazení, podíl překrytí a podíl s vítězným hodnocením

Pro kampaně ve vyhledávací síti jsou dostupné kromě výše uvedených ještě další 3 statistiky. Jedná se o tyto:

 • Míra vyšší pozice
 • Míra zobrazení v horní části stránky
 • Míra zobrazení na první pozici na stránce 

Míra vyšší pozice, míra zobrazení v horní části stránky, míra zobrazení na první pozici na stránce

Nejdříve základní teorie o tom, jaké informace nám jednotlivé metriky poskytují.

 1. PODÍL ZOBRAZENÍ ukazuje, v kolik procentech se naše reklama zobrazila ve srovnání s ostatními inzerenty.
 2. MÍRA PŘEKRYTÍ přináší informaci o tom, jak často se reklama konkurenta zobrazila současně s naší reklamou. V uvedeném příkladu se tedy reklama inzerenta v řádku pod námi zobrazila v 42 % případů, kdy se ve stejné aukci zobrazila také naše reklama.
 3. PODÍL S VÍTĚZNÝM HODNOCENÍM dává dohromady počet případů, ve kterých naše reklama dosáhla lepšího hodnocení a tedy se zobrazila na lepší pozici než reklama konkurence, a počet případů zobrazení naší reklamy v aukci, kdy se reklama konkurenta nezobrazila.
 4. MÍRA VYŠŠÍ POZICE souvisí s předchozí metrikou, avšak z pohledu jiných inzerentů. Tedy v kolik případech reklama konkurenta zobrazila na vyšší pozici než naše reklama v aukci, ve které se zobrazily tyto reklamy současně.
 5. MÍRA ZOBRAZENÍ V HORNÍ ČÁSTI STRÁNKY přináší údaje o procentu případů, kdy se naše reklama, případně reklama konkurence, zobrazila nahoře nad organickými výsledky vyhledávání.
 6. MÍRA ZOBRAZENÍ NA PRVNÍ POZICI NA STRÁNCE poskytuje informace o tom, v kolik případech se v aukci naše reklama či reklama jiného uvedeného inzerenta zobrazila na první pozici na stránce s výsledky vyhledávání.

Když víme, co nám jednotlivé statistiky sdělují, můžeme přejít k praktické ukázce, jak s nimi pracovat, a to s ohledem na klíčová slova, na která se v tuto chvíli zaměříme. Snadno zjistíme, kdo cílí na stejná klíčová slova a tím třeba i na náš brand.

Statistiky aukcí jsou dostupné na úrovni kampaní, reklamních sestav a klíčových slov. Pokud tedy na úrovni kampaní či sestav uvidíte data, která vás znepokojují, jděte hlouběji až na úroveň jednotlivých klíčových slov. Takto snadno zjistíte, zda je k vašim obavám důvod. 

Chcete-li zanalyzovat konkrétní klíčové slovo ve srovnání s konkurencí, jděte přes Klíčová slova, zatrhněte výraz, ke kterému si přejete zobrazit přehled, a klikněte na Statistiky aukcí.

Statistiky aukcí - klíčové slovo

Poté dostanete data o ostatních inzerentech, kteří cílí na stejné klíčové slovo jako vaše reklama. Statistiky budou vypadat takto:

Statistiky klíčových slov

Zamyslete se, zda necílíte na příliš zeširoka. Pokud je míra překrytí u daného klíčového slova poměrně vysoká, možná plýtváte financemi na příliš obecné klíčové slovo. Navíc třeba soutěžíte s inzerentem, který ve skutečnosti není vaše přímá konkurence. 

Dejme tomu, že se vaše firma specializuje na LED osvětlení. V reklamě cílíte na klíčové slovo „led panel“ a ve statistkách aukcí objevíte jako konkurenci velký e-shop, jehož sortiment se pohybuje od oblečení, přes zahradní nábytek až po osvětlení. Zkuste tedy v klíčových slovech použít longtail, tzn. konkrétní výraz určující specifické vlastnosti produktu, jako např. „led panel kruh vestavný neutrální bílá 12W“. Je pravděpodobné, že záměrem uživatele, který hledá takto konkrétní typ produktu, je nákup a ne pouze mapování situace a prohlížení obrázků. V taktovém případě nakoupí s větší pravděpodobností ve vašem specializovaném e-shopu, pokud mu taktový produkt nabídnete. 

Vyzkoušejte tedy tento tip a po čase se opět podívejte do Statistik aukcí a vyfiltrujte si vaše nově přidané specifické klíčové slovo. Třeba budete příjemně překvapeni. Nejspíš uvidíte méně inzerentů a zejména konkurenci, se kterou již bude zajímavější pracovat. Optimalizovat vaše nabídky, rozpočty, cílení na zařízení nebo například omezit reklamy jen na některé dny v týdnu bude nyní dávat větší smysl. Váš rozpočet tak vynaložíte mnohem účelněji.