Skóre relevantnosti - Facebook

Zpět na přehled článků
Daniel Demeš
26.02.2020

Skóre relevantnosti na Facebooku je metrika v rozmedzí 1-10 a interpretuje sa ním reakcia publika na reklamnú kampaň. Ako je možne si logicky vyvodiť, čím vyššia hodnota tým vyššia relevantnosť.

Dalo by sa aj povedať, keď je vyššia hodnota tým je pravdepodobnejšie, že Facebook umiestni vaše reklamy pred správne publikum. A ako bonus môžeme očakávať nižšiu cenu.

V roku 2019 Facebook rozdelil skóre relevantnosti alebo rozšíril o tri dimenzie. Každá z nich ma plniť inú úlohu a cieľom rozdelenia bolo poskytnutie detailnejších informácií z čoho sa následne dá analyzovať, kde je existuje priestor na zlepšenie. 

Vznikli tak:  Hodnotenie kvality, hodnotenie miery zapojenia a hodnotenie miery konverzie

Hodnotenie kvality (Quality ranking)

Ukazovateľ hodnoty vnímania kvality vašej reklamy v porovnaní s kvalitou aukčných konkurentov na rovnaké publikum v tom čase.

Facebook vypočítava toto hodnotenie na základe spätnej väzby od používateľov, ktorí si zobrazili alebo skryli reklamu vo svojich feedoch.

Okrem tejto spätnej väzby Facebook vyhodnocuje ďalšie “nekalé” techniky typu clickbait alebo engagement bait teda navádzanie na vykonanie žiaducej akcie inzerenta. Poznáme napríklad vote baiting, react baiting či share baiting. 

Hodnotenie miery zapojenia (Engagement rate ranking)

To radí očakávanú mieru interakcie vašej reklamy s ostatnými reklamami konkurujúcimi tomu istému publiku. Inými slovami, povie vám ako je pravdepodobné, že vaše cieľové publikum bude reagovať na reklamu, zdieľať ju, komentovať ju alebo ju rozširovať vo svojom informačnom kanáli.

Je to vlastne očakávaná miera interakcie vašej reklamy v porovnaní s konkurujúcimi reklamami v tom čase na rovnaké publikum. Inými slovami, povie vám ako je pravdepodobné, že vaše cieľové publikum bude reagovať na reklamu a vytvárať interakciu ako zdieľanie, komentovanie, likes atď. 

Hodnotenie miery konverzie (Conversion rate ranking)

Týmto sa radí potenciálna miera konverzie pre vašu reklamu na základe iných konkurenčných reklám. V zásade ide o mieru pravdepodobnosti dosiahnutia cieľa vašej reklamy, či už ide napríklad o prekliknutie na vašu vstupnú stránku alebo nákupu či dosiahnutie iného žiadúceho cieľa.

Vypočítava sa na základe cieľov optimalizácie alebo konverzií stanovených pre reklamu a preto je najkonkrétnejším a najvariabilnejším v porovnaní s predchádzajúcimi.

Každé odvetvie má prirodzene iné ciele kampane. Napríklad z dôvodu vyššej protihodnoty potrebnej na uskutočnenie nákupu sa u položiek s vysokou cenou pravdepodobne zobrazí nižší konverzný pomer ako pri položkách s nižšími cenami alebo rozpočtovými položkami.

Porozumenie vašim konkrétnym cieľom a stratégii je podstatné v tomto prípade. 

Záver

U našich reklám môžeme ku každej metrike skóre relevantnosti vidieť nasledovné: Podpriemer (Below average), Priemer (Average), Nad priemer (Above average). Podľa toho jasne vidíme, kde máme rezervy a tým pádom čo môžeme ešte zlepšiť aby sme dosahovali lacnejšie naše cieľe. 

Skóre relevantnosti nie je najpodstatnejšou metrikou na Facebooku reklame ale je to určite skvelá metrika, ktorá nás navedie alebo pomôže nám ju vylepšiť.