Spôsoby ako ušetriť peniaze na reklame na Facebooku

Zpět na přehled článků
Daniel Demeš
22.02.2022

1. Sledujte dôležité metriky

Najprv sa zameriame na metriky, ktoré pomáhajú vyhodnotiť výkonnosť bez ohľadu na typ kampane. Tu sú základné metriky, ktoré treba sledovať.

Zistite, koľko utrácate za dosah cieľového publika: Cost Per Thousand Impressions

Ak chcete vedieť, koľko utrácate za dosah cieľového publika, môžete to zistiť pomocou metriky CPM (cost per thousand impressions) v Ads Manageri. Táto metrika ukazuje, koľko utrácate za každých 1 000 impresií. V priebehu času vám môže pomôcť posúdiť, či reklamy naďalej prinášajú výsledky za primerané náklady.

CPM a ďalšie základné metriky nájdete tak, že otvoríte aplikáciu Ads Manager a v ponuke stĺpcov vyberiete možnosť “Performance and clicks”. Potom vyberte časové obdobie, ktoré chcete vyhodnotiť, a posunutím sa nadol vyhľadajte kampaň, ktorú chcete skontrolovať.

Prípadne si vytvorte vlastné stĺpčeky kliknutím na Customize Columns. Potom pridajte CPM a ďalšie, aby ste mohli efektívnejšie nájsť metriky, ktoré sú pre vašu kampaň dôležité.

Aké je teda “dobré” CPM na Facebooku? Vo všeobecnosti platí, že CPM pre ciele kampaní v top funneli, ako je dosah alebo povedomie o značke, bývajú oveľa nižšie ako pre ciele v bottom funneli ako je generovanie leadov či konverzie.

Ak chcete určiť, či je CPM vašej kampane dobré, porovnajte ho s vlastnými minulými výsledkami. V Ads Manageri kliknite na Reports a zo zoznamu metrík vyberte CPM. Potom zmeňte zobrazenie na graf trendov, aby ste videli ako sa CPM menilo v priebehu času.

Ak je vaša kampaň relatívne nová, môžete ju namiesto toho porovnať s inou kampaňou. Vyberte si kampane, ktoré chcete pridať do prehľadu a pozrite si porovnanie CPM, aby ste získali lepšiu predstavu o tom, čo je to stale pre vás rentabilná hodnota.

Pravidelná kontrola ako často sa reklamy zobrazujú žiadanému publiku: Frequency

Získavanie množstva zobrazení je skvelé, pretože to znamená, že reklamy sú úspešné a dostavajú tým priestor pred konkurenciou. Je však dôležité uistiť sa, že či oslovujú jedinečných užívateľov a nezobrazujú sa stále tým istým ľuďom. V prehľadoch Správcu reklám môžete zaškrtnúť políčko Frequency aby ste to mali pod kontrolou.

Aká je ideálna frekvencia vašej kampane? Ciele frekvencie sa líšia v závislosti od cieleného publika, značky a cieľov. Prirodzene, ak je vaša firma relatívne nová alebo ak je kampaň určená na krátke časové obdobie, mali by sa reklama doručovať intenzivnejšie. Naopak, mali by ste sa zamerať na nižšiu frekvenciu, ak je vaša značka už dobre zavedená alebo ak vediete obzvlášť dlhšiu časovú kampaň.

Pri kontrole reportu o frekvencii sa uistite, že v priebehu času nedochádza k výrazným zmenám. Dramaticky zvýšená frekvencia kampane môže vyvolať negatívnu spätnú väzbu, ktorá by mohla ohroziť výkonnosť celej kampane.

Zistite, ako často ľudia klikajú: Click-Through Rate

Zatiaľ čo CPM a frekvencia sú skvelé na vyhodnotenie doručovania reklamy, musíte sledovať aj mieru prekliku (CTR), aby ste zistili, či kampaň generuje kliknutia v miere, ktorú očakávate. Pomocou tejto metriky môžete zistiť, či sa cieľové publikum reaguje a je vôbec relevantné.

Aké CTR je “dobré”? Podľa WordStream je na Facebooku dobrá hodnota CTR 2 %. Ale podobne ako CPM, aj CTR závisí od cieľa vašej kampane. Kampane s cieľmi v top funneli, ako je napríklad dosah, majú vo všeobecnosti nízke CTR, pretože nie sú určené na kliknutia. Nie je to ich primárny cieľ. Naopak, viac konverznejšie typové kempane by mali mať vyššie CTR.

Hoci 2 % je smerodatná hodnota, je dôležité mať na pamäti vlastné kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI). Pomocou prehľadu v Ads Manager môžete zistiť, ako sa CTR menil v priebehu času. Ignorujte denné poklesy a výkyvy a sústreďte sa na väčšie časové rozpätia.

Zistite, aké sú náklady na kliknutie: Cost Per Click

Zatiaľ čo CPM nám reflektuje koľko vynakladáme na doručenie reklám, cena za kliknutia (CPC) ukazuje, koľko vynakladáme na prilákanie návštevníkov na webové stránky. V roku 2021 bola podľa WordStream priemerná CPC na Facebooku 0,97 USD čo je cca 20 Kč. Jasne, že v ČR to bude na zhruba polovičnej úrovni.

Celkovú CPC si môžete pozrieť za ľubovoľné časové obdobie v Ads manageri alebo si ju môžete zobraziť v priebehu času v Reportoch. Ak je vaše CPC výrazne vyššie ako benchmark hodnota v krajine alebo ak má stúpajúcu tendenciu bez náznakov zastavenia, možno budete musieť prehodnotiť ponuku, kreatívu alebo copy.

Merajte až „dokonca“: Conversion rate

Ak na webovú stránku privádzate návštevnosť je dôležité zohladňovať hlavne mieru konverzie vstupnej stránky. Ak je priemer pre vašu stránku obzvlášť nízky, textácia nemusí rezonovať s publikom alebo ich user-experience môže byť neuspokojivý.

Aký je dobrý konverzný pomer pre vašu vstupnú stránku na Facebooku? Podľa Unbounce je priemerná miera konverzie vstupnej stránky v rôznych odvetviach približne 4 %. V prípade eshopov sa miera konverzie v priemere blíži k 2,8 %, uvádza spoločnosť Smart Insights.

Na výpočet miery konverzie vstupnej stránky použite nástroj tretej strany, napríklad Google Analytics. Vyhľadajte svoje kampane v Acquisition a zistite ako si jednotlivé kampane vedú.

2. Plán pre monitorovania reklamného účtu

Keď chcete zo svojich kampaní získať čo najlepšie výsledky je lákavé neustále kontrolovať Správcu reklám. Chcete predsa identifikovať situáciu a odhaliť problémy s výkonom skôr, ako sa vymknú spod kontroly.

Ale je tu jedna vec. Pokiaľ nevediete jednodňovú kampaň, hodinová (alebo dokonca denná) kontrola reklám na Facebooku pravdepodobne nezlepší vaše výsledky. Keď kontrolujete svoj účet tak často, príliš sa sústredíte na drobné problémy, ktoré sa vyriešia samé. Väčšina z nich neodráža väčšie trendy, takže nestojí za to, aby ste im venovali čas.

Namiesto neustáleho otvárania Ads Manager počas dňa sa rozhodnite pre plán údržby účtu a kontroly aktívnych kampaní. Takto môžete svoj čas tráviť rozumne a vyhnete sa rozptyľovaniu zbytočnými úlohami správy.

Aký je teda správny harmonogram údržby reklamných účtov na Facebooku? Po nastavení automatických pravidiel pre základnú správu kampaní (ako je popísané ďalej v tomto článku) by ste mali byť schopní obmedziť manuálnu kontrolu reklamného účtu na jedenkrát týždenne. Prípadne budete môcť obmedziť manuálne kontroly na raz za mesiac, aby ste ušetrili ešte viac času.

Začnite výberom jedného dňa v týždni na manuálnu správu účtov. Ak sa budete držať rovnakého dňa každý týždeň, mali by ste si vytvoriť akýsi pattern pre uľahčenie identifikácie problémov s výkonom alebo doručením. Ak napríklad výkon zvyčajne stúpa v sobotu a po víkende klesá, prídete na to, že klesajúce trendy v pondelok sú normálne.

3. Tvorba pravidiel na automatizáciu správy kampaní

Bez ohľadu na to, ako veľmi by ste chceli ušetriť čas na správu reklamy na Facebooku, možno si kladiete otázku, ako reálne sú týždenné alebo mesačné kontroly. Prirodzene, môžete sa obávať, že výdavky by mohli prudko stúpnuť alebo výkonnosť by mohla klesnúť, kým nebudete dávať pozor. Ak chcete, aby vaše kampane medzi údržbovými kontrolami fungovali bez problémov, nastavte pre svoj reklamný účet automatické pravidlá.

Automatické pravidlá pre výkonnosť

V Správci reklám kliknite na menu Rules a vyberte Custom rule. Potom vyberte podmienky. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo, ktoré sa spustí, keď:

  • Výsledky kampane klesnú pod určitú hranicu
  • Náklady na výsledok sa stanú príliš nízke
  • Návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS) sa stane príliš nízkou
  • Frekvencia sa stane príliš vysokou

Potom si vyberte, či chcete, aby Ads Manager vypínala kampaň, reklamnú sadu alebo reklamu, keď sa pravidlo uplatní, alebo či chcete radšej dostať e-mail, aby ste mohli konať sami. Napríklad môžete chcieť upozornenie, keď sa frekvencia zvýši príliš vysoko, aby ste to mohli isť manuálna prekontrolovať.

Ak však náklady na výsledok prekročia určitú hodnotu, možno budete chcieť reklamnú sadu ihneď vypnúť. Pri vytváraní pravidiel súvisiacich s útratami Facebook automaticky odporúča pridať limit na počet impresií, aby ste zabezpečili automatizáciu kampaní, ktoré už ukončili fázu učenia.

Automatické pravidlá pre škálovanie

Keď sa kampane dostanú do svojho štádia a začnú prinášať optimálne výsledky, môžete namiesto toho automatizovať škálovanie. Začnite nastavením podmienok. Napríklad môžete chcieť škálovať kampaň na Facebooku, keď dosiahne určitú hranicu ROAS. 

Potom si vyberte, o koľko chcete zvýšiť denný alebo lifetime rozpočet. Všeobecne platí, že reklamné kampane na Facebooku zvyčajne dosahujú najlepšie výsledky, ak ich škálujete konzervatívne. Inými slovami, namiesto zdvojnásobenia rozpočtu každú hodinu skúste zvýšiť rozpočet o 10 % alebo 15 % každý deň.

Threshold môžete kedykoľvek upraviť, zmeniť spôsob uplatňovania pravidiel alebo ich vypnúť či zapnúť. Prejdite do menu Rules a kliknite na Manage rules a jednotlivé pravidlá môžete upravovať.

Záver

Dodržiavaním týchto pokynov môžete efektívne analyzovať svoje reklamy na Facebooku a automatizovať základnú údržbu kampaní. Vďaka všetkému ušetrenému času sa môžete sústrediť na strategickejšie úlohy - napríklad na dôkladnejší research, písanie účinnejších copy a vytváranie lepších ponúk na vytvorenie ešte úspešnejších reklamných kampaní na Facebooku.