V zajetí pojmů: Slovníček pro začínající PPCčkaře

Zpět na přehled článků
Veronika Schleiderová
10.11.2020

V online marketingu se denně setkáváme se spoustou zkratek. Samotné PPC reklamy je již spojením, které jednu obsahuje. Jako PPCčkaři, markeťáci nebo majitelé či provozovatelé eshopů se setkáte s metrikami, kterými možná nerozumíte. Podívejme se tedy spolu na slovníček, který vám objasní 34 zkratek, se kterými se v online byznysu potkáváte.

1. PPC - pay per click

Tato zkratka označuje typ online reklamy, kde inzerent platí za proklik a nikoliv za zobrazení reklamy.

2. PPV - pay per view

Tato zkratka označuje typ online reklamy, kde inzerent platí za zhlédnutí a nikoliv za kliknutí reklamy.

3. B2B - business to business

Označuje obchodní strategii, kdy zákazníkem je právnická osoba - jiná firma.

4. B2C - business to customer

Označuje obchodní strategii, kdy zákazníkem je fyzická osoba.

5. BID - výše nabízeného prokliku

Označuje maximální výši ceny, kterou jste ochotní zaplatit za proklik na vaši reklamu. Můžete se také setkat s označením MAX CPC. 

6. CPA - cost per acquisition

Označuje cenu za akvizici. Akvizicí se přitom rozumí např. nákup na vašem eshopu, odeslání poptávkového formuláře, zavolání na infolinku, přihlášení se k newsletteru apod.

7. CPC - cost per click

Označuje cenu či průměr cen, kterou jste zaplatili za kliknutí na vaši reklamu.

8. CPM - cost per mile

Označuje cenu, kterou jste zaplatili za 1000 zobrazení.

9. CPL - cost per lead

Označuje cenu, kterou jste zaplatili za 1 lead.

10. CTR - click through rate

Označuje, jak často dojde k prokliku reklamy. Dá se vypočítat jednoduchým vzorečkem:

CTR = počet zobrazení / počet kliknutí * 100

Ve většině systémů je tato metrika již automaticky a stačí si přidat tento sloupeček do přehledu. Zpravidla platí, že čím větší CTR, tím je reklama relevantnější a systém ji ukazuje častěji.

11. QS - quality score

Hodnota v rozmezí 1-10 (Google Ads). Označuje, jak kvalitní je vaše reklama. Tato hodnota je závislá na relevanci reklamy a kvalitě vstupní stránky. 

12. PNO - podíl nákladu na obratu

Vyjadřuje procentuálně, kolik % z ceny prodaných produktů bylo vydáno na reklamu. Pokud tedy máte objednávku za 1000 Kč a reklama vás stála 150 Kč, vaše PNO je 15 %. Logicky tedy musí být PNO vždy pod úrovní marže, aby došlo k zisku. 

Vzoreček: PNO = (cena kliků + cena správy PPC) / tržby

Ačkoliv se jedná o jednu z nejpoužívanějších metrik v PPC, např. systém Google Ads vám tuto metriku nenabídne (naopak v Skliku ji najdete). Nemusíte však s každou kampaní, sestavou nebo reklamou počítat, jaké je vaše PNO. Stačí, když si tento vzoreček do Google Ads přidáte. To provedete takto:

13. ROAS - return on ad spend

Tato metrika je v podstatě obráceným PNO. Říká nám, kolik % navíc mi přinese 1 investovaná koruna. 

Vzoreček: ROAS [%] = (tržby / náklady) * 100

Tabulka ROAS a PNO

PNO

ROAS

10 %

1000 %

15 %

666,7%

20 %

500 %

25 %

400 %

30 %

333,4 %

 

14. CTA - call to action

Výzva k akci nebo call to action je známá všem, kteří tvoří reklamní texty. Abyste zvýšili své CTR (click through rate), je potřeba zákazníka vyzvat k akci. 

- Navštivte náš web. Objednávejte u nás. Kup teď. Zjistit více. Přejít na web. atd.

15. LTKW - Long tail keywords

Označuje klíčová slova, která se skládají z 3 a více slov. Přičemž předložky a členy se nepočítají. Proč je důležité používat longtaily si můžete přečíst v článku od naší Martiny.

16. Klíčové slovo vs. vyhledávací dotaz

Klíčové slovo zadáváte do systému a na základě typu shody (přesná, frázová, volná) se následně spouští reklama. Reklama se zobrazí, pokud vyhledávací dotaz odpovídá klíčovému slovu. 

Jinými slovy klíčové slovo zadává správce do systému a na toto slovo či sousloví se zobrazuje reklama podle toho, jaký vyhledávací dotaz zadá uživatel do vyhledávacího políčka v prohlížeči. 

17. ROI - return on investment

Tato metrika počítá s čistým ziskem. Pokud máte hodnotu vyšší jak 0, tak jste v zisku. Pokud se rovná nule, tak jste bez zisku (na nule). Pokud je hodnota nižší jak 0, tak jste v červených číslech - be ztrátě. 

Vzoreček: ROI [%] = (čistý zisk / náklady) * 100 

18. KPI - key performance indicator

Či v češtině klíčový ukazatel výkonnosti. Tyto ukazatele jsou pro každý segment jiné a každá firma si určuje cíle sama. Můžeme se tedy bavit cílech: měsíční obrat, podíl na trhu, procentuální podíl cizinců ve firmě, procento vracejících se zákazníků atd. V online marketingu může být těchto cílů mnoho. V PPC reklamě se s našimi klienty často bavíme např. o optimálním PNO či počtu objednávek.

19. SEO - search engine optimization

Označuje procesy, které mají za úkol maximalizovat počet návštěvníků na vaši webové stránce pomocí zobrazování stránky na vysokých (neplacených) pozicích ve vyhledávačích (seznam, google, bing atd.). Jedná se o dlouhodobé a nikdy nekončící procesy. 

20. GA - Google Analytics

Zkratka po systém Google Analytics.

21. PV - Page views

Označuje, kolikrát byla daná stránka zobrazena. Tuto informaci najdete např. v Google Analytics.

22. BR - Bounce rate

Označuje procento uživatelů, kteří navštíví váš web, avšak neprovedou žádnou další akci - nenakoupí, nekliknou na další stránky apod. V češtině tuto metriku Google Analytics překládáme jako “míra okamžitého opuštění”, což tuto veličinu i velmi dobře popisuje. 

23.UV - Unique visitor

Označuje kolik lidí bylo na vašem webu, přičemž se počítá pouze jedna návštěva. Pokud se tedy 1 návštěvník rozhodne na váš web vrátit podruhé, v této metrice bude zaznamenán pouze jednou. 

24. RTD - real time data

Označuje aktuální “živá” data z vašeho webu. V Google Analytics můžete tak sledovat živě, v jaké části webu se vaši zákazníci nacházejí či kolik jich aktuálně na stránce je.

25. FB - Facebook

Zkratka sociální síte Facebook

26. DM - Direct mail / message

Poslání zprávy nebo emailu přímo do schránky jiného člověka. Často naleznete na sociálních sítích věty typu: “DM me for more info”, “Kdyžtak DM” nebo jen jednoduše “DM”. Odpoveď DM u vašeho komentáře na Facebooku například znamená, že vám člověk napsal zprávu přímo do mesengeru. V Čechách narazíte také na českou verzi “SZ”, neboli “soukromá zpráva”. 

27. IG - Instagram

Zkratka sociální síte Instagram

28. LI - LinkedIN

Zkratka sociální síte LinkedIN

29. YT - Youtube

Zkratka webové stránky youtube.com

30. RT - Retweet

Označuje sdílení příspěvku, tzv. “tweet”, na sociální síti Twitter

31. SM - social media

Souhrnné označení pro sociální sítě jako jsou např. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Tik Tok atd.

32. QR Code - Quick response Barcode

Kód, který dokážou přečíst jiné stroje, jako např. váš mobilní telefon. V dnešní době si tak můžete koupit vstupenky, jízdenky nebo třeba zjistit více informací o projektu nebo výstavě. Od vypuknutí pandemie Covid-19 přešlo na QR kódy i mnoho restaurací. Místo klasického meníčka si načtete kód a najdete nabídku restaurace na internetu. 

33. URL - Uniform Resource Locator

Adresa k určitému zdroji (webové stránce) na internetu.

34. CAPTCHA - Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart

Po překladu do češtiny: Plně automatický veřejný Turingův test k odlišení počítačů a lidí. Slouží k tedy k odlišení robotů od skutečných uživatelů. Často se používají při odesílání objednávek, přihlašování se k newsletteru, stahování obrázků atd.