KOMBINOVANÁ REKLAMA: JAK NA NOVOU NATIVNÍ REKLAMU SKLIK

Zpět na přehled článků
Michal Klajban
09.04.2018

A co se vlastně jedná? Kombinovaná reklama je typ reklamy na pomezí textového a bannerového inzerátu, která se automaticky přizpůsobí velikosti reklamní plochy. Pro inzerenty to znamená za málo práce hodně muziky: vytvoří pouze jeden inzerát s potenciálem širšího pokrytí, než má jakýkoliv jiný dosavadní formát reklamy. Pro běžné internetové uživatele to znamená relevantnější reklamu.

Potenciál kombinované reklamy je v tom, že se jedná o typ nativní reklamy. Nativní reklama je taková reklama, která co nejlépe zapadá do kontextu stránky, na které je zobrazena. Uživatelé se totiž naučili internetovou reklamu podvědomě přehlížet a na stránce vnímají především relevantní obsah. Nativní reklama tím, že nabízí uživateli zajímavý obsah relevantní formou, se snaží dostat z ignorovaného zorného pole zpět do hledáčku uživatelů. Podle průzkumu společnosti Sharethrough se to nativní reklamě i daří: kliká na ni až o 25 % více uživatelů, než na klasickou reklamu.

Z čeho se skládá kombinovaná reklama

 

Podívejme se na složení “kombinovaného inzerátu” podrobněji. Skládá se v zásadě ze dvou částí: textové vizuální.

Textová část obsahuje:

 • Krátký titulek – max. 25 znaků
 • Dlouhý titulek – max. 90 znaků
 • Popisek – max. 90 znaků
 • Název firmy – max. 25 znaků
 • Cílovou URL

Vizuální část obsahuje:

 • Obrázky (obdélník a čtverec s doporučenými velikostmi 1200x300px a 1200x1200px)
 • Loga (doporučené velikosti jsou stejné jako u obrázků)

Platí, že systém vždy zobrazí pouze jeden titulek v závislosti na velikosti reklamní plochy. Pište proto krátký a dlouhý titulek tak, aby na sebe nenavazovaly. Zároveň se snažte o to, aby oba titulky vysílaly jasnou zprávu uživatelům jak v případě, že budou zobrazeny samostatně, tak v případě zobrazení s doprovodným obrázkem či popiskem.

Text umístěný na obrázku nesmí překročit 20 % jeho plochy. Vzhledem k tomu, že zobrazované obrázky se mohou zobrazovat i v rámci relativně malých ploch, pracujte s textem na obrázcích pouze velmi obezřetně.

Snažte se dodržet doporučené velikosti obrázků i log. Zatímco text a obrázek jsou povinné položky, logo patří k nepovinným. Vřele však doporučujeme loga v obou velikostech nahrát. Pomáhají zlepšovat flexibilitu reklamy a jsou výborným způsobem, jak budovat vaši značku.

Kompatibilita s Google AdWords

 

Výborná zpráva je, že kombinovaná reklama v Sklik je plně kompatibilní s responzivní reklamou v AdWords a importy a exporty mezi oběma systémy jsou relativně snadné. Aktualizovat kampaně v Sklik importem responzivních inzerátů z AdWords lze přes Import kampaní v Sklik. Kampaně exportujte klasickým způsobem přes AdWords Editor.

Pokud se chystáte k opačnému postupu, tzn. exportovat kombinované inzeráty z Sklik do AdWords, použijte klasický Export kampaní. Kampaň se automaticky stáhne jako komprimovaný soubor typu .zip.

.

Při exportu kampaní z Sklik se kampaně automaticky stáhnout ve formátu .zip

Omezení kombinované reklamy

 

Kombinovaná reklama má v současnosti několik omezení:

 • Kombinovanou reklamu není možné vytvářet během zakládání nových sestav. Sestava musíte nejdříve uložit bez reklamy a teprve poté je možno reklamu “dodatečně” doplnit. To je patrně dáno novým rozhraním pro tvorbu reklam, které ještě nebylo plně implementováno do stávajícího designu Skliku.

Nové rozhraní pro vytváření reklam

 

 • Zásah reklamy je v rámci celé obsahové sítě Sklik, nicméně pouze vybrané weby podporují zobrazování reklamy s obrázkem. To značně omezuje možný výkon reklamy na webech, které plně nepodporují kombinovanou reklamu.

Pokročilé tipy k tvorbě kombinované reklamy

 

I přes své, doufejme dočasné, nedostatky je reklama výborným způsobem, jak relativně snadným způsobem oslovit široké publikum s relativně příznivou cenou za proklik. Přinášíme proto několik tipů, jak s inzeráty zacházet tak, abyste ze svých kampaní “dostali co nejvíce”.

 • Obrázek u kombinované reklamy nesmí obsahovat více než 20 % textu. Taková podmínka původně platila i pro facebookovou reklamu. Když používáte u kombinované reklamy text v obrázku, použijte facebookový nástroj Text Overlay Tool k hrubému odhadu množství textu na vašich obrázcích.
 • I když je logo nepovinné, vždy ho do reklamy nahrajte. Přispívá k budování vaší značky a nahráním loga tak můžete pouze získat.
 • Vždy nahrávejte loga i obrázky v nejvyšší možné kvalitě. U log je výbornou možností disponovat zdrojovým souborem ve formátu SVG a exportovat potřebné velikosti do PNG např. přes grafický program Inkscape.
 • Podle našich dosavadních testů je výkon kombinované reklamy dvojaký: CPC v obsahu sice v průměru dosahuje příznivějších hodnot než u klasické bannerové reklamy, konverzní poměr však není tak vysoký. Při pravidelné optimalizaci obsahové kampaně jsme se dovedli dostat na cenu kolem 1 Kč za proklik a při cílení na mobilní zařízení i na cenu pod 80 haléřů za klik.

Ukázka výsledků u jedné z našich kombinovaných reklam za posledních 30 dní

Závěrem

 

Kombinované inzeráty ve vašich kampaních doporučujeme vytvořit co nejdříve. Jak budou přibývat inzerenti s tvorbou kombinovaných reklam, poroste i cena za proklik.

60 mil. Kč spravovaného kreditu
v roce 2022
362 mil. Kč tržby klientů
z námi spravovaných kampaní